Our Members

Yudansha
1stdan
Sunanta Pamela ward Zhenzhou Li Tarasov Egor Zhenyu Guo Kasahara Akihiro

under dan grades
1st kyu
Wei Liu

2st kyu
Tang U Si Kojima Hideki Min Guo

3st kyu
Miyamoto Toru Ze Liu Peng Zhang


4st kyu
Ling Luan Chiyi Dong Ito Hiroki Jingtao Liu Yoshinori Toyoshima Rui Ling Yuko Takeishi Chang Liu Yabu Li Sakamoto keiichi
Minshuo Wu Ramazanov
Dimitry

5st kyu
Ze Yu Rong Liu Mengjing Xiao Shimada Yuji Jing Bai Menghebilige Weilong Dang Xiaochao Ma Zhufa Jiang Dongmei Zhou

Home